Thông tin nhận phòng

 • Số lượng người lớn: 2
 • Số lượng trẻ em: 2
 • Phòng: Phòng Deluxe
  • Giá tiền một ngày:
  • Giá tiền một ngày (nếu đặt trên 1 tháng):
 • Phòng: Phòng Premium Deluxe
  • Giá tiền một ngày:
  • Giá tiền một ngày (nếu đặt trên 1 tháng):
 • Phòng: Phòng Superior
  • Giá tiền một ngày:
  • Giá tiền một ngày (nếu đặt trên 1 tháng):
 • Phòng: Phòng Standard
  • Giá tiền một ngày: 650,000
  • Giá tiền một ngày (nếu đặt trên 1 tháng): 19,000,000
 • Phòng: Phòng 601
  • Giá tiền một ngày: 800,000
  • Giá tiền một ngày (nếu đặt trên 1 tháng):
 • Phòng: Phòng 402
  • Giá tiền một ngày: 500,000
  • Giá tiền một ngày (nếu đặt trên 1 tháng): 18,000,000
 • Phòng: Phòng 701
  • Giá tiền một ngày: 1,000,000
  • Giá tiền một ngày (nếu đặt trên 1 tháng): 800,000
 • Phòng: Bliss Hotel & Wellness
  • Giá tiền một ngày: 1,230,000
  • Giá tiền một ngày (nếu đặt trên 1 tháng): 1,150,000
 • Phòng: BQA- Budapest Quality Apartments, Best Location
  • Giá tiền một ngày: 2,850,000
  • Giá tiền một ngày (nếu đặt trên 1 tháng): 2,590,000
 • Phòng: Phòng 601 Citadel
  • Giá tiền một ngày: 800,000
  • Giá tiền một ngày (nếu đặt trên 1 tháng): 750,000
 • Phòng: Phòng 901 Citadel
  • Giá tiền một ngày: 950,000
  • Giá tiền một ngày (nếu đặt trên 1 tháng): 850,000
 • Phòng: Phòng 501 Citadel
  • Giá tiền một ngày: 800,000
  • Giá tiền một ngày (nếu đặt trên 1 tháng): 750,000
 • Phòng: Citadines căn 2 ngủ tầng cao view biển 80m2
  • Giá tiền một ngày: 800,000
  • Giá tiền một ngày (nếu đặt trên 1 tháng): 750,000
 • Phòng: Phòng 1600 Citadines marina
  • Giá tiền một ngày: 400,000
  • Giá tiền một ngày (nếu đặt trên 1 tháng): 350,000
 • Phòng: Dọn phòng
  • Giá tiền một ngày: 300,000
  • Giá tiền một ngày (nếu đặt trên 1 tháng): 6,000,000
 • Phòng: Quản lý vận hành
  • Giá tiền một ngày: 100,000
  • Giá tiền một ngày (nếu đặt trên 1 tháng): 2,500,000
 • Phòng: Sửa chữa điều hòa
  • Giá tiền một ngày: 400,000
  • Giá tiền một ngày (nếu đặt trên 1 tháng): 5,000,000

Thông tin đặt phòng

Tiện ích: Update...

Diện tích: Update...

Giá phòng: Update...

Địa chỉ: Update...

Tiện ích: Update...

Diện tích: Update...

Giá phòng: Update...

Địa chỉ: Update...

Tiện ích: Update...

Diện tích: Update...

Giá phòng: Update...

Địa chỉ: Update...

Tiện ích: Update...

Diện tích: 20 m2

Giá phòng: 650,000

Địa chỉ: Update...

Tiện ích: Update...

Diện tích: Update...

Giá phòng: 800,000

Địa chỉ: Update...

Tiện ích: 1 phòng khách, 2 phòng ngủ

Diện tích: 300 m2

Giá phòng: 500,000

Địa chỉ: Update...

Tiện ích: 1 phòng khách, 1 phòng ngủ

Diện tích: 100 m2

Giá phòng: 1,000,000

Địa chỉ: Hà Nội

Tiện ích: 1 phòng khách, 2 phòng ngủ

Diện tích: 100 m2

Giá phòng: 1,230,000

Địa chỉ: 1066 Budapest, Ó utca 43-49, Hungary

Tiện ích: 1 phòng khách, 2 phòng ngủ

Diện tích: 100 m2

Giá phòng: 2,850,000

Địa chỉ: Giáo đường Do Thái Dohany Street Synagogue

Tiện ích: 2 ngủ 1 vệ sinh

Diện tích: 30 m2

Giá phòng: 800,000

Địa chỉ: Thành phố Hạ Long

Tiện ích: 2 ngủ 2 vệ sinh

Diện tích: 50 m2

Giá phòng: 950,000

Địa chỉ: Thành phố Hạ Long

Tiện ích: 2 ngủ 1 vệ sinh

Diện tích: 35 m2

Giá phòng: 800,000

Địa chỉ: Thành phố Hạ Long

Tiện ích: 2 ngủ 2 vệ sinh

Diện tích: 80 m2

Giá phòng: 800,000

Địa chỉ: Thành phố Hạ Long

Tiện ích: 2 ngủ 1 vệ sinh

Diện tích: 40 m2

Giá phòng: 400,000

Địa chỉ: Thành phố Hạ Long

Tiện ích: 1 phòng khách, 1 phòng ngủ

Diện tích: 50 m2

Giá phòng: 300,000

Địa chỉ: Thành phố Hạ Long

Tiện ích: 1 phòng khách, 1 phòng ngủ

Diện tích: 50 m2

Giá phòng: 100,000

Địa chỉ: Thành phố Hạ Long

Tiện ích: 1 phòng khách, 1 phòng ngủ

Diện tích: 50 m2

Giá phòng: 400,000

Địa chỉ: Thành phố Hạ Long